Vi er på kanten av 2016 og skal om bare noen få dager bytte ut 6-tallet med et 7-tall. Hva kan vi forvente av neste år? Hva er det store som vil skje da? Det er nesten umulig å si, men vi får bare vente å se.

Kan vi forvente at det blir mindre skjermtid? Blir vi mer sosiale? Prater vi mer med hverandre? Vil vi gå oftere på nabobesøk? Tror vi kjører samme stilen som tidligere og kan vel strengt tatt kanskje forvente enda litt mer tid foran skjermen.

Men men, hvem er vi til å fordømme noen som helst? Ingen, naturligvis, og sånn er det. Underholdning har blitt en stadig viktigere del av våre liv. Vi skal underholdes! Nettopp – vi skal bli underholdt, og vi skal delta så lite som mulig i selve prosessen. Fritiden vår skal fylles, og Gud bedre oss om vi måtte finne på å kjede oss i 5-10 minutter. Hvert et levende minutt skal fylles med et eller annet, og vi er sikre på at du er enige med oss i denne tankegangen.

Tenk bare på det selv: hvor mange ganger i løpet av det siste året har du bare sittet å sett ut vinduet hjemme? Altså uten å ha hatt en mobil eller et nettbrett i hånda? Et stille minutt der overhodet ingenting har skjedd? Har du opplevd dette? Det tviler vi sterkt på. Vi kan nemlig ikke minnes selv å ha opplevd akkurat dette, og det i seg selv er jo en tankevekker.

Hva har det blitt av oss mennesker? Hva er det som har skjedd? Teknologien er på mange måter en frelse, men det er jaggu en svøpe også!

Som sagt nærmer slutten av året seg og hvis vi skal være litt pompøse av oss her på tampen så kan vi jo egentlig bare oppfordre til å tilbringe litt mer tid med hverandre. Prøv å lette blikket noen minutter hver dag fra telefonen og snakk litt med de menneskene som befinner seg rundt deg.

Det er snart en tapt kunst.