Da var det altså bestemt at det statlige norske spillemonopolet skal opprettholdes også i tiden fremover, og utenlandske spillaktører kan dermed enkelt og greit vinke farvel til forhåpningene om få tilby og markedsføre sine spill på norsk jord.

Dette var vel knapt noen uventet sak, for å si det slik, og den norske enerettsmodellen står fortsatt sterkt i det politiske miljøet i Norge. Denne innebærer at det er Norsk Tipping som har monopol på å tilby slike sjansespill i Norge, samt at deler av overskuddet skal gå til norsk idrett og kultur.

De utenlandske selskapene hadde håpet på en endring av lovverket slik at de kunne få lisens til å tilby spill i Norge, men dette ble det altså ingenting av.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde følgende kommentar å komme med i etterkant av bestemmelsen:

– Når vi først skal ha spill så må vi også sørge for at vi ivaretar de som har problemer med dette. Det er det vi gjør nå, samtidig som overskuddet av Norsk tipping skal gå til aktivitet i hele landet, til gode kulturformål, til idrett og til frivillighet.

Regjeringens melding om spillpolitikk ble lagt frem forrige fredag, og den administrerende direktøren i Norsk Tipping, Åsne Havnelid, sa dette i en pressemelding:

– Dette er en god nyhet for dem som er opptatt av ansvarlighet og frivillig aktivitet i hele landet, og en dårlig nyhet for dem som er opptatt av spillselskaper på Malta

TV2 kan fortelle at de utenlandske selskapene brukte over 600 millioner kroner på norsk markedsføring på TV, og dette er mulig fordi kanalene har base i utlandet.

Den profilerte medeieren av svenske Cherry (spillselskap) Morten Klein uttalte i oktober dette til BT:

De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen, men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge. Internett er kommet for å bli, og nordmenn spiller hos utenlandske selskaper. Da blir det å stikke hodet i sanden når man ikke forholder seg til det.

I Sverige sliter man med illegale automater på markedet og man har derfor en litt annen innstilling til dette temaet der. Der er det lov å tilby spill for alle aktører som er godkjent gjennom EU-systemet, men det ser altså fortsatt ut til at dette er helt i det blå i Norge.