Som overskriften sier så er det vil ingen som helst tvil om at alle og enhver av oss kan trenge litt veiledning fra tid til annen, og det jeg tenker på nå er først og fremst de harde månedene i begynnelsen av året.

Nå er det jo ikke alle som opplever det å ha harde og tøffe måneder økonomisk denne tiden, men det er dessverre ganske mange av dem allikevel. For dem som har en god og ryddig økonomi går årene som regel uproblematisk forbi, men som sagt er det langt i fra alle som har en slik romslighet i økonomien sin. Dette kan man så visst gjøre noe med, men det må først starte med at man identifiserer hva som er problemet.

Årets første måneder kan være en sann pine for mange av oss, og årsaken er kanskje noe man ikke helt ønsker å innfinne seg med. Det handler naturligvis om feiringen vår av julehøytiden. Denne kan være en meget stor belastning for en økonomi som til og med er ganske god, og hvis man ikke er flinke og bevisste i så måte er det ingen tvil om at man kan sette seg i en vanskelig posisjon i starten av det ferske og nye året.

Det er bestandig godt å ha litt penger til overs når alle regningene er betalt, men det er dessverre mange som ikke har det i årets første måneder, og som sagt er overforbruk i forbindelse med høytiden ofte en utløsende faktor. Det er mange som har valgt å låne penger ved hjelp av sider som den vi har lenket til, og selv om det isolert sett ikke er noe galt i det, så blir dette til syvende og sist en ekstra utgift man på ta med i regnskapet.

Denne utgiften er det slett ikke alle som klarer å håndtere, og hvis man klarer det så er det ofte slik at det er lite penger igjen til annet når alle regningene er betalt.

Så hvis du har havnet i denne situasjonen i år, så har vi én enkelt ting å si til deg: sørg for at du ikke havner i denne situasjonen til neste år også, og bruk heller mindre penger på gaver til alle dine nærmeste!