Kjapp behandlingstid

Annonselenke i tekst.

Å søke om lån går stadig raskere og spesielt lån som går til forbruk får man stadig kortere behandlingstid på, og det er kanskje derfor at disse lånene går under navnet forbrukslån!

(Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

For det er faktisk slik at du kan få et slikt lån på dagen – tro det eller ei, og årsaken til det er todelt. Det handler om at kravet til sikkerhet ikke eksisterer og det handler om elektronisk signering.

bank id
Bank ID har sørget for at signering av lånedokumenter går raskere.

Ingen sikkerhet gir kort behandlingstid

En av hovedgrunnene til at behandlingstiden på forbrukslån er såvidt kort som den er handler naturligvis om at lånesøkeren ikke behøver å stille noen form for sikkerhet for pengene som betales ut. Å stille sikkerhet betyr enkelt forklart at man tilbyr banken en garanti i form av en formuesgjenstand tilsvarende det beløpet som er lånt. Når man kjøper en bolig vil derfor banken ta pant i boligen som sikkerhet, noe som igjen betyr at de i verste fall kan tvangsselge denne for å drive inn pengene du er skyldig dem.

Forbrukslånet er som kjent usikret og derfor sparer man tid på akkurat denne prosessen, noe som forkorter behandlingstiden. Dette innebærer at man ikke behøver å bruke tid på denne formen for dokumentasjon og innsending av slike papirer, men samtidig betyr det at man får en høyere rente ettersom banken tar en økt risiko – men dette er jo som kjent hovedessensen med dette lånet. Ettersom det er usikret er også anvendelsesområdet helt åpent, og man kan bruke pengene til det man måtte ønske.

Elektronisk signering

Et annen viktig punkt som har sørget for rask saksbehandling er den stadig mer ustrakte bruken av elektronisk signering av lånepapirene. I stedet for at lånepapirene sendes med posten til kunden for signering og tilbakesending, kan man altså nå gjennomføre denn eprosessen på nett. BankID er en fullverdig signatur og det at stadig flere banker bruker dette innebærer at tien fra lånesøknaden har blitt sendt inn til pengene står på kontoen har blitt dramatisk forkortet – og man kan altså få et slikt lån på kontoen i løpet av en arbeidsdag, noe som er ganske utrolig.

At man unngår å måtte signere personlig med penn på papir forenkler også prosessen for lånekunden betydelig, og er man i en akutt pengeknipe kan man derfor ha pengene på kontoen raskere enn hva man kunne forestilt seg.

Den kjappe saksbehandlingen går faktisk heller ikke utover misligholdet av lån, og det betyr at selv om det er enklere, rent praktisk sett, å få slike lån så betyr ikke det at det blir flere mislighold. Folk har faktisk i løpet av de siste 10 årene blitt flinkere til å innfri denne typen gjeld og ser man på graden av mislighold i forhold det totalte låneomfanget så har dette gått markant ned i løpet av den nevnte perioden.