Høyeste boligpriser på 80 år

Posted by

Boligprisene i Norge ser ikke ut til å bremses nevneverdig og i løpet av det siste året har prisene på boliger steget med 7,9% landet sett under ett. Ser vi i forhold til inntekten så er boligprisene nå på sitt høyeste på 80 år!

7,9% viser stigningen fra og med april i 2014 til og med april 2015, og i dag skal tallene for mai legges frem – det blir derfor spennende å se om trenden har forsterket seg eller om det er en avkjøling i boligmarkedet på gang. Ekspertene har troen på at boligmarkedet vil flate ut først etter sommeren, men det gjenstår å se om de har rett i dette.

Bankene som låner ut boliglån er mange og det finnes mange kanaler å benytte seg av, og de lave rentene har ført til at utlånslysten til de mange aktørene er stor. Men, også lånelysten blant boligkjøperne er stor og kombinerer vi disse to faktorene er dette noe som trygt kan sies å ha drevet prisen på boligene i været.

Nordmenn forventer at rentene skal holde seg lave i lang tid fremover og dette er naturligvis også noe som er med på å sørge for stadig økte boligpriser.

Resultatet av de høye boligprisene er imidlertid at gjelden vår har økt betydelig i løpet av de siste årene, og det er de unge som er ivrigst. Det er de som har de beste utsiktene til en skikkelig inntektsvekst og som strekker strikken i forhold til gjeld aller lengst. Også de middelaldrende er ivrige på lånefronten ettersom de gjerne tar opp rammelån for å øke sitt forbruk eller for å hjelpe sine barn innn på markedet.

Resultatet er at nordmenns gjeld har økt svært mye de siste årene. Det er særlig de yngste med best utsikter til inntektsvekst som strekker gjeldsstrikken lengst, men også middelaldrende slår inn i statistikken fordi de tar opp rammelån for å øke forbruket eller hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Tallenes tale er klar: I 1978 hadde vi lån på ørlite mer enn vår årlige disponible inntekt. Rundt 2000 hadde dette økt til 135% av vår disponible inntekt. I 2014 var lånene vokst til 224% av vår disponible inntekt – noe som altså er rekordhøyt!