Foto og kunst

Posted by

Normalt sett er dette et felt som vi holder oss langt unna, men vi tenkte det kunne være morsomt å skrive om noe som er litt utenfor det vi til vanlig skriver. Som en ‘veiledningsside’ kan vi imidlertid ta oss store friheter om hva vi vil skrive om, og i dag har vi benyttet oss av nettopp dette.

Fotografering har blitt et enormt stort interessefelt både i Norge og Sverige, ja i hele verden generelt kan man si, og når sant skal sies er ikke dette så veldig rart. Drømmen om å kapre selve blinkskuddet er noe som driver mange, og det faktum at man kan få forholdsvis godt fotoutstyr til under 10.000 kroner er utvilsomt med på å gjøre dette til en hobby som stadig flere vil drive med.

Men: noen ønsker å drive det litt lenger enn andre, og mange har kanskje en drøm om å kunne leve av denne hobbyen, eller i det minste spe på litt av inntekten med salg av bilder. Så spørsmålet vi stiller oss er enkelt og greit: kan en fotograf kalle seg for en kunstner? Og i så fall; når kan man kalle seg for en kunstner?

Etter vår mening så kan alle som driver med en skapende, estetisk virksomhet kalle seg for en kunstner. ‘Kunstner’ er ikke en beskyttet tittel, og det vil si at du ikke trenger å fullføre et spesielt utdanningsløp for å kunne benevne deg som dette. Så praksis kan hvem som helst kalle seg for kunstnere. Men dog; det faller på sin egen urimelighet å kalle seg for kunstner all den tid du ikke ikke driver med det som kan kalle estetisk eller til og med åndelig produksjon. Med ‘åndelig’ kan man kanskje se for seg mennesker som driver med produksjon av litteratur i forskjellige sjangre.

Og så til det andre spørsmålet: Når kan man kalle seg for kunstner? Heller ingen fasitsvar er det å få her, selv om mange nok vil hevde at man først kan gjøre dette når man driver med salg av sine egne verker. Kanskje er det noe i dette, men det er ingen regel. Driver du med foto på hobbybasis er det altså ingen feil med å betegne seg selv som kunstner, men normalt sett vil det nok først være ‘rett’ når man driver med salg – det vil nok være en allmenn oppfatning.